Byt till eko!

Under vecka 40 pågår miljövänliga veckan. I år fokuserar vi på ekologisk mat och hur man som konsument kan bidra till ett hållbart jordbruk och fiske som inte förgiftar jorden och de som brukar den eller utarmar ekosystemen. Att välja ekologiskt innebär samtidigt att man gynnar sin egen hälsa då man undviker att stoppa i sig kemiska bekämpningsmedel som i värsta fall är både cancerogena och hormonstörande. Surfa in på http://www.naturskyddsforeningen.se/vad-vi-gor/jordbruk/eko och läs mer!

Kompost workshop 31/05

Under kompostkursen som hölls i Frösjöhult gavs en teoretisk och praktisk genomgång av hur man bäst bygger en kompost av hushålls- och trädgårdsavfall. Betydelsefulla faktorer som kol/kväve-balans och hur man strukturerar komposten togs upp innan deltagarna fick prova på att göra en varmkompost av halm och organiskt material som gräsklipp, gödsel och matrester. Även kallkompost och kompostering i tunnor visades. För matavfall demonstrerades en maskkompost och en syrefri s.k. Bokashi-metod som båda fungerar bra i köket. Kursen gav kunskap och inspiration till att starta sitt eget hushållskretslopp där matrester och trädgårdsavfall effektivt omvandlas till prima växtgödning.

kompost1 kompost2

kompost3 kompost4

kompost5 kompost6

kompost8

 

Klädbytardagen..

…i Börjes rastställe blev en trevlig tillställning där 120 plagg bytte ägare. Ungefär 25 familjer deltog under dagen då det även ordnades klädquiz och bjöds på ekogodis. Med tanke på att det kan gå åt tusentals liter vatten och ansenliga mängder kemikalier för att producera ett enda bomullsplagg, är det bra att låta kläder som man inte längre använder gå vidare till någon annan. De kläder som fanns kvar vid dagens slut lämnades till Röda Korset i Tingsryd.

klädbytardag1

   klädbytardag2