Kontakt

Kontaktlista styrelsen Naturskyddsföreningen Tingsryd

Ordförande:
Ellinor Silvudden
Tel.: 073 055 90 43
Mail Ellinor

Vice ordförande:
Natasja van ’t Ende – van Lohuizen
Tel.: 0703 83 26 28
Mail Natasja

Kassör:
Greenleaves Andersson
Tel.: 073 589 08 54
Mail Greenleaves

Ledamöter:
Sara Hultqvist
Tel.: 070 89 112 29
Mail Sara

Monique Kotterer
Tel.: 076 050 30 03
Mail Monique

Lovisa Back
Tel.: 073 579 66 93
Mail Lovisa

Suppleanter:
Peo Silvudden

Hendrik Van’t Ende