Kontakt

Generella frågor till föreningens styrelse skickas till vår mail: tingsryd@naturskyddsforeningen.se

Kontaktlista styrelsen Naturskyddsföreningen Tingsryd

Ordförande:
Elin Persson
Tel.: 070 679 15 80

Vice ordförande:
Sara Hultqvist
Tel.: 070 89 112 29
Mail Sara

Kassör:
Ellinor Silvudden
Tel.: 073 055 90 43
Mail Ellinor

Ledamöter:
Greenleaves Andersson
Mail Greenleaves

Jenny Gustafsson
Mail Jenny

Suppleanter:
Peo Silvudden

Valberedning:

Annika Nilsson
Tel.: 070 337 52 06
Mail Annika

Lasse Heimlander
Tel.: 070 949 87 87
Mail Lasse

Från och med 2018 kan vi ta emot betalningar via Swish.

Swish:
123 635 47 99