Medskapa framtiden – Seminarium

skapa_framtiden_headTänk på att allt som krävs är människor som du och jag för att få till stånd en
mänsklig närvaro på denna planet som är miljömässigt hållbar, socialt rättvis och existentiellt meningsfull…
Seminariet är en djupgående utforskning av hur vi tillsammans kan börja
förverkliga dessa djärva visioner. Denna upplevelsebaserade, interaktiva workshop ger unik insikt i vår värld – var vi står, hur vi hamnade här och vad som behövs för att medskapa en ny framtid. Med spjutspetsfakta, gruppövningar och engagerande videoinslag. Om du är redo att bli omskakad, berörd och inspirerad till handling – då inbjuder vi dig att delta på detta seminarium.

Seminarium leds av Jesaia Lowejko

När?  6 december 2013
Klockan?  18:00
Var?  Stationsvägen 1 – Urshult (gamla bankhuset)

Anmälning till och med 4 december:
Greenleaves Andersson
073 58 90 854

I samarbeta med Naturskyddsförening Tingsryd – Hjärtat’s Livsharmoni – Studieframjändet – The pachamama alliance – Medskaparinitiativet