Klädbytardag 18 april

kladbytar2015

Alla är välkomna att byta barnplagg, vuxenplagg och skor. Kravet är bara att allt är rent och helt. Inlämning av plagg sker på lördag 18-04 från kl 10 på Träffpunkten i Tingsryd (Börjes gamla leksaksaffär) och under själva klädbytet (11:00-14:00).

När kläder tillverkas och bomull odlas används massor av kemikalier, vatten och energi. Miljön och människorna bakom kläderna drabbas hårt, ofta i dåliga arbetsmiljöer. Men det finns schyssta sätt att skaffa nya kläder. Second hand är både miljösmart och kul. På Klädbytardagen blir det ännu bättre. Det är en rolig och social aktivitet som ger konkret miljönytta och är lätt att anpassa efter lokala förutsättningar. De plagg som man har tröttnat på eller som inte längre passar blir nya och roliga för någon annan. Livet på kläderna förlängs och vi bidrar till en bättre miljö.

Byt till eko!

Under vecka 40 pågår miljövänliga veckan. I år fokuserar vi på ekologisk mat och hur man som konsument kan bidra till ett hållbart jordbruk och fiske som inte förgiftar jorden och de som brukar den eller utarmar ekosystemen. Att välja ekologiskt innebär samtidigt att man gynnar sin egen hälsa då man undviker att stoppa i sig kemiska bekämpningsmedel som i värsta fall är både cancerogena och hormonstörande. Surfa in på http://www.naturskyddsforeningen.se/vad-vi-gor/jordbruk/eko och läs mer!

Kompost workshop 31/05

Under kompostkursen som hölls i Frösjöhult gavs en teoretisk och praktisk genomgång av hur man bäst bygger en kompost av hushålls- och trädgårdsavfall. Betydelsefulla faktorer som kol/kväve-balans och hur man strukturerar komposten togs upp innan deltagarna fick prova på att göra en varmkompost av halm och organiskt material som gräsklipp, gödsel och matrester. Även kallkompost och kompostering i tunnor visades. För matavfall demonstrerades en maskkompost och en syrefri s.k. Bokashi-metod som båda fungerar bra i köket. Kursen gav kunskap och inspiration till att starta sitt eget hushållskretslopp där matrester och trädgårdsavfall effektivt omvandlas till prima växtgödning.

kompost1 kompost2

kompost3 kompost4

kompost5 kompost6

kompost8