Kompost workshop 31/05

Under kompostkursen som hölls i Frösjöhult gavs en teoretisk och praktisk genomgång av hur man bäst bygger en kompost av hushålls- och trädgårdsavfall. Betydelsefulla faktorer som kol/kväve-balans och hur man strukturerar komposten togs upp innan deltagarna fick prova på att göra en varmkompost av halm och organiskt material som gräsklipp, gödsel och matrester. Även kallkompost […]

Läs mer

Medskapa framtiden – Seminarium

Tänk på att allt som krävs är människor som du och jag för att få till stånd en mänsklig närvaro på denna planet som är miljömässigt hållbar, socialt rättvis och existentiellt meningsfull… Seminariet är en djupgående utforskning av hur vi tillsammans kan börja förverkliga dessa djärva visioner. Denna upplevelsebaserade, interaktiva workshop ger unik insikt i […]

Läs mer