Medskapa framtiden – Seminarium

Tänk på att allt som krävs är människor som du och jag för att få till stånd en mänsklig närvaro på denna planet som är miljömässigt hållbar, socialt rättvis och existentiellt meningsfull… Seminariet är en djupgående utforskning av hur vi tillsammans kan börja förverkliga dessa djärva visioner. Denna upplevelsebaserade, interaktiva workshop ger unik insikt i […]

Läs mer